Gửi bưu kiện từ Lào về Việt Nam

Chuyển hàng sang Lào

Chuyển hàng sang Lào

Chuyển hàng sang Lào

Chuyển hàng sang Lào

Quy trình order hàng từ Lào về Việt Nam

Bước 1: Khách hàng tìm kiếm link sản phẩm muốn mua

Bước 2: Gửi link sản phẩm, số lượng, màu sắc,thông số kỹ …